جدول - سرمایه‌گذاری ها

1 همراه مکانیک جذب سرمایه ازصندوق مالی توسعه تکنولوژی ایرانصندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران همراه مکانیک 1398/3/19
2 همراه مکانیک جذب سرمایه ازموسسه صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی دانشگاه تهرانموسسه صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی دانشگاه تهران همراه مکانیک 1398/6/27
3 سگمنتینو جذب سرمایه ازدیجی کالادیجی کالا سگمنتینو 1398/11/24
4 دکتر ساینا جذب سرمایه ازاسمارت آپاسمارت آپ دکتر ساینا 1398/12/24
5 دیجی زرگر جذب سرمایه ازاسمارت آپاسمارت آپ دیجی زرگر 1399/1/30
6 بانیترو جذب سرمایه ازاسمارت آپاسمارت آپ بانیترو 1399/4/10
7 کمدا جذب سرمایه ازدیجی کالادیجی کالا کمدا 1399/2/12
8 پیگیر جذب سرمایه ازگروه داده پردازی پارسیانگروه داده پردازی پارسیان پیگیر 1396/4/26
9 آی گپ جذب سرمایه ازگروه داده پردازی پارسیانگروه داده پردازی پارسیان آی گپ 1394/1/1
10 امین کارت جذب سرمایه اززرین پالزرین پال امین کارت 1398/7/1
تعداد در هر صفحه:
10
1 - 10 از 109