جدول - سرمایه‌گذاری ها

1 دکتر سلام جذب سرمایه ازپیک برترپیک برتر دکتر سلام 1393/1/1
2 پیاده جذب سرمایه ازحسام آرمندهیحسام آرمندهی پیاده 10,000,000,000 ریال 1398/7/10
3 کشمون جذب سرمایه ازپرسالپرسال کشمون 1399/2/30
4 کشمون جذب سرمایه ازفرزین فردیسفرزین فردیس کشمون 1399/2/30
5 دیتالیکس جذب سرمایه ازگروه سرمایه گذاری تیهوگروه سرمایه گذاری تیهو دیتالیکس 4,600,000,000 ریال 1399/6/22
6 کادرو جذب سرمایه ازگروه سرمایه گذاری تیهوگروه سرمایه گذاری تیهو کادرو 1399/6/31
7 نماوا جذب سرمایه ازگروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتلگروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل نماوا 1397/1/1
8 پرداخت الکترونیک سامان کیش جذب سرمایه ازگروه مالی سامانگروه مالی سامان پرداخت الکترونیک سامان کیش 1397/1/1
9 تاپ جذب سرمایه ازگروه داده پردازی پارسیانگروه داده پردازی پارسیان تاپ 1397/1/1
10 شرکت میزبانی وب او هاستینگ جذب سرمایه ازایوراایورا شرکت میزبانی وب او هاستینگ 1399/8/19
تعداد در هر صفحه:
10
1 - 10 از 371