جدول - شرکت ها

فیلترهای فعال
استان  اصفهان
1 اکسیر گستر اسپادانا سلامت - تولید اصفهان شهر رضا دارو و فرآورده های پیشرفته حوزه تشخیص و درمان
2 هوش یار صنعت اسپادانا علوم و مهندسی اصفهان خمینی شهر ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته
3 مهندسی همگام صنعت صدر سپاهان علوم و مهندسی اصفهان خمینی شهر مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی
4 الیاف توانمند صنعتی اصفهان علوم و مهندسی اصفهان خمینی شهر مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی
5 سپهر نرم افزار اصفهان اصفهان فروشگاه ساز ابری
6 فنی و مهندسی آتیه سازان نوین آتبین علوم و مهندسی اصفهان خمینی شهر برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات و سیستمهای خودکار
7 داده پرداز پونه فناوری اطلاعات - نرم افزار اصفهان خمینی شهر فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای
8 بیتا پلیمر فردانگر علوم و مهندسی اصفهان خمینی شهر مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری‌های شیمیایی
9 سهند دور علوم و مهندسی اصفهان اصفهان ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته
10 صندوق غیر دولتی پژوهش و فناوری استان اصفهان خدمات اصفهان اصفهان تسهیلات، سرمایه گذاری خطرپذیر(VC) صدور ضمانت نامه های پژوهشی و ...
تعداد در هر صفحه:
10
1 - 10 از 10