جدول - شرکت ها

فیلترهای فعال
استان  یزد
1 پیشگامان کویر آسیا فناوری اطلاعات یزد یزد ارائه خدمات و توسعه زیرساخت های فناوری اطلاعات وارتباطات
2 پارک علم و فناوری یزد بیوتکنولوژی - فناوری اطلاعات , ... یزد یزد پارک علم و فناوری متمرکز بر فناوری اطلاعات، بیوتکنولوژی، نساجی و ...
3 سرآیند افکار نو خدمات حرفه ای یزد یزد شتابدهنده عمومی
4 کانگورو سبز انرژی یزد یزد پلتفرم تحویل کالا، بدون آسیب رساندن به محیط زیست
5 العادیات اپلیکیشن - آموزش یزد یزد جعبه لایتنر تخصصی حفظ ترتیبی قرآن کریم
6 میگ میگ حمل و نقل یزد یزد سامانه حمل و نقل هوشمند کالا درون شهری
7 تجارت الکترونیک فناوران همراه پرداز ایساتیس پلتفرم ها یزد یزد سامانه پیاده سازی اپلیکیشن
8 رادار پلتفرم ها - اپلیکیشن یزد یزد اپلیکیشن ارتباط میان مشتری و فروشگاه
9 کارآفرینی نگین حاتم کویر تجزیه و تحلیل داده یزد یزد ایجاد اشتغال پایدار در روستا
10 وستا صنعت کویر یزد هوش مصنوعی یزد یزد طراحی و تولید سیستم های هوشمند مدیریت شهری
تعداد در هر صفحه:
10
1 - 10 از 10