جدول - شرکت ها

فیلترهای فعال
استان  لرستان
1 ثمر دانش زاگرس  فناوری اطلاعات لرستان بروجرد فناوری زیستی
2 فضا پردازان صنعت  علوم و مهندسی لرستان خرم آباد مکانیک سالات سیستم های ناوبری، پراب های استاتیک و توتال
3 اندیشه سازان صنعت آینده طراحی لرستان خرم آباد طراحی و ساخت تجهیزات آزمایشگاهی و..
4 رویای آینده در میهن آباد نوین  نرم افزار لرستان بروجرد تولید و ارائه رایانه، تولید و ارائه دستگاه‌های جانبی و..
5 گهر نانو سازان  سخت افزار - نرم افزار , ... لرستان دورود تولیدی، تحقیق و توسعه و طراحی مهندسی
6 صنعتگران علم پیشه سخت افزار - نرم افزار , ... لرستان بروجرد طراحی و تولید طرح های نو پژوهشی(اختراع)، فناوری و کاربردی
7 نانو ماد مهارت شیمی تولید - علوم و مهندسی لرستان خرم آباد فناوری نانو
8 دروازه های نوین پارس سخت افزار - نرم افزار , ... لرستان بروجرد فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای
9 رایانه گستر کیو  نرم افزار - تولید لرستان خرم آباد تولید و ارائه‌ رایانه و ارائه دستگاه‌های جانبی، تولید و پشتیبانی ...
10 فن آوری نانو سبز زاگرس علوم و مهندسی لرستان خرم آباد فناوری نانو
تعداد در هر صفحه:
10
1 - 10 از 10