جدول - شرکت ها

فیلترهای فعال
شهر  کاشان
1 فرش قیطران تولید اصفهان کاشان تولید فرش ماشینی
2 کشت و صنعت گلکاران سلامت اصفهان کاشان تولیدکننده مواد اولیه برای شرکت‌های دارویی، غذایی و آرایشی بهداشت ...
3 پارک علم و فناوری غیاث الدین جمشید کاشانی کشاورزی اصفهان کاشان پارک علم و فناوری متمرکز بر نساجی، کشاورزی و داروهای گیاهی
4 آرامیس مد و پوشاک اصفهان کاشان پلتفرم عرضه پوشاک زنانه
5 مدیسا اپلیکیشن اصفهان کاشان اپلیکیشن مدیریت ساختمان
6 رهاورد اندیشه و صنعت کارن علوم و مهندسی - فروش و بازاریابی اصفهان کاشان سخت‌افزارهای برق و الکترونیک، لیزر و فوتونیک
7 تجهیزات پیشرفته طیف سنجی اوژن سخت افزار - سلامت اصفهان کاشان تامین کننده تجهیزات آزمایشگاهی در زمینه اپتیک و فوتونیک
8 کیمیا برگ آسیا  بیوتکنولوژی اصفهان کاشان فناوری زیستی و کشت بافت گیاهی
9 فناوری های زیست محیطی بلوط سبز اکسین تولید - پایداری اصفهان کاشان طراحی و تولید سیستمهای صنعت
10 فناوران فیزیک نور علوم و مهندسی - تولید , ... اصفهان کاشان تولید تجهیزات آزمایشگاهی
تعداد در هر صفحه:
10
1 - 10 از 10