جدول - شرکت ها

فیلترهای فعال
شهر  بروجرد
1 ثمر دانش زاگرس  فناوری اطلاعات لرستان بروجرد فناوری زیستی
2 رویای آینده در میهن آباد نوین  نرم افزار لرستان بروجرد تولید و ارائه رایانه، تولید و ارائه دستگاه‌های جانبی و..
3 صنعتگران علم پیشه سخت افزار - نرم افزار , ... لرستان بروجرد طراحی و تولید طرح های نو پژوهشی(اختراع)، فناوری و کاربردی
4 دروازه های نوین پارس سخت افزار - نرم افزار , ... لرستان بروجرد فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای
5 بروجرد سیتی سفر و گردشگری لرستان بروجرد پلتفرم حوزه گردشگری
6 الکترو فراز رابین خدمات حرفه ای - نرم افزار لرستان بروجرد پلتفرم توسعه دهنده سیستم های حفاظتی، امنیتی و الکترونیکی
تعداد در هر صفحه:
10
1 - 6 از 6