جدول - شرکت ها

فیلترهای فعال
شهر  گرگان
1 پارک علم و فناوری گلستان کشاورزی گلستان گرگان پارک علم و فناوری متمرکز بر کشاورزی، شیلات، صنایع غذایی، صنایع ...
2 بهان فرانگر ایده پرداز  تولید - کشاورزی گلستان گرگان تولید و بسته بندی مواد غذایی
3 طعام سازان آریا گستر هیرکان کشاورزی گلستان گرگان تولید غذای زنده آبزیان
4 آتی صدر آبان ایرانیان  منابع طبیعی گلستان گرگان سیستم های تصفیه فیزیکی آب
5 ارتباطات داده ای همای پارس فناوری اطلاعات گلستان گرگان تولیدی، تحقیق و توسعه و طراحی مهندسی
6 زیست فناوران غذای فرا سودمند بیوتکنولوژی گلستان گرگان تولیدی، تحقیق و توسعه و طراحی مهندسی
7 افق سبز استرآباد  سلامت گلستان گرگان تهیه فرآورده از محصولات دریایی و سایر فرآورده های جنبی
8 اندیشه ورزان آب نما گستر  علوم و مهندسی گلستان گرگان آبیاری هوشمند
9 زیست فرایند تولید پایدار  کشاورزی گلستان گرگان تولید انواع مواد، آنزیم و ترکیبات شیمیایی
10 کشت بافت گیاهی هیرکان  کشاورزی گلستان گرگان تولید نشاء و نهال
تعداد در هر صفحه:
10
1 - 10 از 10