جدول - شرکت ها

فیلترهای فعال
شهر  گرگان
1 پارک علم و فناوری گلستان کشاورزی گلستان گرگان پارک علم و فناوری متمرکز بر کشاورزی، شیلات، صنایع غذایی، صنایع ...
2 دایره دانش سبز فردا سخت افزار گلستان گرگان آژیرهای الکترونیکی
3 بهان فرانگر ایده پرداز  تولید - کشاورزی گلستان گرگان تولید و بسته بندی چای و ادویه
4 طعام سازان آریا گستر هیرکان کشاورزی گلستان گرگان تولید غذای ماهی های زینتی
5 آتی صدر آبان ایرانیان  منابع طبیعی گلستان گرگان سیستم های تصفیه فیزیکی آب
6 ارتباطات داده ای همای پارس فناوری اطلاعات گلستان گرگان تولیدی، تحقیق و توسعه و طراحی مهندسی
7 زیست فناوران غذای فرا سودمند بیوتکنولوژی گلستان گرگان تولیدی، تحقیق و توسعه و طراحی مهندسی
8 افق سبز استرآباد  سلامت گلستان گرگان تهیه فرآورده از محصولات دریایی و سایر فرآورده های جنبی
9 اندیشه ورزان آب نما گستر  علوم و مهندسی گلستان گرگان آبیاری هوشمند
10 زیست فرایند تولید پایدار  کشاورزی گلستان گرگان تولید نشا و نهال کشت بافتی پالونیا
تعداد در هر صفحه:
10
1 - 10 از 10