جدول - شرکت ها

فیلترهای فعال
شهر  بجنورد
1 پارک علم و فناوری خراسان شمالی کشاورزی - انرژی خراسان شمالی بجنورد پارک علم و فناوری متمرکز بر کشاورزی، دامپروری، صنعت و معدن
2 هوشمند افزار نگاره انرژی خدمات خراسان شمالی بجنورد سیستم هوشمند سازی پارکینگ
3 ملکام املاک خراسان شمالی بجنورد سامانه بازدید و فروش مجازی املاک
4 فرش ساری گل فروش و بازاریابی خراسان شمالی بجنورد فروش آنلاین بافت فرش، نمد و گلیم
5 شعف آموزش خراسان شمالی بجنورد تولید محتوای ویدیویی آموزشی خلاقانه
6 پرشنگ عصر رایانش  سخت افزار خراسان شمالی بجنورد اینترنت اشیا
7 توسعه فناوری دانشگاه بجنورد خدمات حرفه ای - تولید خراسان شمالی بجنورد انجام تحقیقات کاربردی، تولید محصولات یا فناوری نوین، ارائه خدمات ...
8 یاخته طب کاوان اترک  سلامت - بیوتکنولوژی خراسان شمالی بجنورد بیوانفورماتیک و پزشکی مولکولی
9 پردیس الکترونیک ماد کبیر  سخت افزار خراسان شمالی بجنورد صنعت برق خودرو سازی
10 پارس تکین آهن دانش بنیه تولید - علوم و مهندسی خراسان شمالی بجنورد فروش دانش فنی فرآیند تولید آهن اسفنجی
تعداد در هر صفحه:
10
1 - 10 از 10