جدول - شرکت ها

فیلترهای فعال
دسته  بیوتکنولوژی
1 بایوما خدمات حرفه ای - سلامت , ... تهران تهران شتابدهنده حوزه زیست مواد مهندسی
2 آواژن پویش سلامت - بیوتکنولوژی تهران تهران تولید کیت های آزمایشگاهی
3 پارس زیست الکترومغناطیس تولید - بیوتکنولوژی , ... تهران تهران طراحی و تولید سامانه های آزمایشگاهی در حوزه زیست الکترومغناطیس
4 نسیم تشخیص آزما بیوتکنولوژی - سلامت تهران تهران تولید کیت های آزمایشگاهی
5 ماد خدمات حرفه ای - سلامت , ... تهران تهران شتابدهنده تخصصی مواد اولیه دارویی
6 ژرف‌اندیشان فناور زیست‌بسپار(zfz) بیوتکنولوژی - سلامت , ... تهران تهران ساخت تجهیزات پیشرفته پزشکی و تهیه مواد واسطه آزمایشگاهی
7 مکمل سلامت پیری بیوتکنولوژی - سلامت تهران تهران تولید مکمل های غذایی ضد پیری
8 آترا دارو صدر آزما بیوتکنولوژی - سلامت تهران تهران فرمولاسیون، تولید و فرآوری دارو
9 دارو درمان سحر بیوتکنولوژی - سلامت تهران تهران تولید، واردات و صادرات داروهای انسانی و دامی
10 فن آوری نوین قرن بیوتکنولوژی - سلامت تهران تهران تولید تجهیزات آزمایشگاهی و محصولات در حوزه تشخیص و درمان ناباروری
تعداد در هر صفحه:
10
1 - 10 از 10