جدول - شرکت ها

فیلترهای فعال
دسته  وام و سرمایه گذاری
1 ایده وال وام و سرمایه گذاری تهران تهران پلتفرم جمع سپاری و کراودفاندینگ
2 لانچری وام و سرمایه گذاری - آموزش تهران تهران استودیو استارتاپ
3 ضامن وام و سرمایه گذاری - خدمات مالی , ... تهران تهران پلتفرم وام دهی و تشکیل صندوق های اشتراکی
4 توسعه فناوری های نوین ابر زندگی وام و سرمایه گذاری تهران تهران تجمیع تمامی اجزای دخیل در فرآیند کارآفرینی و..
5 گروه ماندگار نیک آوای ایرانیان  وام و سرمایه گذاری تهران تهران کمک به ایجاد، سرمایه گذاری، مشارکت و خرید سهام شرکتها، سرمایه ...
6 موسسه صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی دانشگاه تهران وام و سرمایه گذاری تهران تهران  حمایت از شرکت های دانش بنیان و فناور
7 صندوق پژوهش وفناوری غیر دولتی توسعه صادرات و فناوری شریف  وام و سرمایه گذاری تهران تهران اعطای وام و تسهیلات
8 صندوق پژوهشی و فناوری غیردولتی توسعه فناوری ایرانیان وام و سرمایه گذاری تهران تهران اعطای وام و تسهیلات
9 مطالعات سرمایه گذاری ایرانیان وام و سرمایه گذاری تهران تهران سامانه ای در حوزه خدمات تجاری‌سازی
10 شمعدونی وام و سرمایه گذاری تهران تهران پلتفرم جمع سپاری
تعداد در هر صفحه:
10
1 - 10 از 10