جدول - شرکت ها

فیلترهای فعال
دسته  وام و سرمایه گذاری
1 سـرمایه گذاری و توســعه گـل گهر خدمات مالی - وام و سرمایه گذاری تهران تهران سرمایه گذاری در صنایع و بورس
2 مدیریت سرمایه لیان وام و سرمایه گذاری تهران تهران سرمایه گذاری
3 پیشگامان کارآفرینی پرشیا وام و سرمایه گذاری تهران تهران سرمایه گذاری خطرپذیر
4 سرمایه گذاری ایران و فرانسه وام و سرمایه گذاری تهران شمیرانات سرمایه گذاری
5 صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه وام و سرمایه گذاری تهران تهران سرمایه گذاری خطرپذیر
6 irexlist تجزیه و تحلیل داده - خدمات مالی , ... گیلان رشت پلتفرم ارائه قیمت بیت کوین در اکسچنج های ایران
7 صندوق نوید وام و سرمایه گذاری تهران تهران سرمایه گذاری خطرپذیر
8 صد استارتاپ وام و سرمایه گذاری تهران تهران سرمایه گذاری خطرپذیر
9 صندوق پژوهش و فناوری نوآفرین وام و سرمایه گذاری تهران تهران سرمایه گذاری خطرپذیر
10 دانشگاه گروه صنعتی گلرنگ وام و سرمایه گذاری - آموزش تهران تهران واحد آموزش و بازوی سرمایه گذاری خطرپذیر گروه صنعتی گلرنگ
تعداد در هر صفحه:
10
1 - 10 از 10