جدول - شرکت ها

فیلترهای فعال
دسته  کشاورزی
1 کشت کار گستر نوژان خراسان شمالی کشاورزی - علوم و مهندسی , ... خراسان شمالی بجنورد انجام مطالعات و پژوهش در زمینه کودهای بیولوژیک و آزمایش‌های مربوط ...
2 توسعه مکمل زیست فناور آریانا  کشاورزی - علوم و مهندسی , ... خراسان رضوی مشهد تولید افزودنی ها و مکمل های حوزه دام، طیور و آبزیان
3 بنیان سلامت اندیشان فردا  کشاورزی - سلامت خراسان رضوی مشهد ساخت و تولید مواد مربوط به اختراع و نوآوری
4 نهالستان گهربار شرق کشاورزی - بیوتکنولوژی خراسان رضوی مشهد واردات، تولید و تکثیر درختان میوه به روش رویشی
5 ریز فناوری باغات پارت کشاورزی خراسان رضوی مشهد کشت بافت گیاهان
6 سبز آتیه کاوش  کشاورزی خراسان رضوی مشهد تامین کننده بذر های اصلاح شده خربزه، پیاز، تیل سبز، لوبیا سبز، ...
7 آریانا بازرگانی سیستم صبا  بازرگانی و خرید - کشاورزی خراسان رضوی مشهد تجارت کلیه فعالیتهای تجاری و بازرگانی مجاز داخلی و خارجی
8 فن کاشت وصال شرق  تولید - کشاورزی خراسان رضوی مشهد شاوره، طراحی و اجرای انواع سیستم های آبیاری، ماشین آلات کشاورزی، ...
9 زعفرانیک کشاورزی - خوردنی و آشامیدنی تهران تهران پلتفرم خریدمستقیم زعفران
10 زعفرانیه تبلیغات - کشاورزی , ... تهران تهران مرکز تخصصی زعفران، هدایای تبلیغاتی و سازمانی، ملزومات بسته بندی
تعداد در هر صفحه:
10
1 - 10 از 10