جدول - شرکت ها

فیلترهای فعال
دسته  سلامت
1 پرتو اپلیکیشن - سلامت تهران تهران دستیار هوشمند سلامت بانوان
2 درمان گستر رناپ سلامت تهران تهران تولید فرآورده های زیست فناورانه عمدتا دارویی مبتنی بر فناوری ...
3 مجیکاردیو هوش مصنوعی - تجزیه و تحلیل داده , ... تهران تهران پلتفرم تحلیل هوشمند نوارقلب با استفاده از هوش مصنوعی
4 ویزیوکر سلامت - جامعه و سبک زندگی , ... تهران تهران اپلیکیشن تخصصی سلامت
5 تریتا سلامت تهران تهران تولیدکننده محصولات پیشرفته ترمیم زخم
6 پارک علم و فناوری ایرانیان سلامت - بیوتکنولوژی تهران تهران پارک علم و فناوری متمرکز بر تجیهیزات پزشکی بیوتکنولوژی، دارو و ...
7 پارک علم و فناوری مازندران کشاورزی - سلامت مازندران ساری پارک علم و فناوری متمرکز بر کشاورزی، شیلات و صنایع تبدیلی، سلامت ...
8 پارک علم و فناوری لرستان سلامت - پایداری لرستان خرم آباد پارک علم و فناوری متمرکز بر کانی های غیرفلزی، گیاهان دارویی و ...
9 پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران سلامت - تولید تهران تهران پارک علم و فناوری متمرکز بر تولید دارو، تجهیزات پزشکی و خدمات ...
10 هلیکس آموزش - خدمات حرفه ای , ... تهران تهران ارائه خدمات آموزشی به دانشجویان شنوایی سنجی
تعداد در هر صفحه:
10
1 - 10 از 10