جدول - شرکت ها

1 رستاژن بیوتکنولوژی - سلامت تهران تهران تولید فرآورده های دارویی
2 موسسه معنا آموزش - بیوتکنولوژی , ... تهران تهران فعالیت های آموزشی و پژوهشی در مسیر کاربرد های صنعتی و تجاری
3 بایوران بیوتکنولوژی - سلامت , ... البرز کرج تولید کودها، آفتکش‌‏ها و فرآورده‌‏های پروبیوتیک
4 داروسازی اکسیر سلامت - بیوتکنولوژی تهران تهران تولید انواع فرآورده دارویی
5 ارکیدفارمد سلامت - خدمات حرفه ای , ... تهران تهران بازاریابی دارویی
6 آرتا فارمد سلامت تهران تهران تولید داروهای نوین
7 بومیکس بیوتکنولوژی - سلامت , ... تهران تهران شتابدهی در حوزه بیوتکنولوژی
8 پیشگام بیوتکنولوژی سلامت - بیوتکنولوژی تهران تهران ارائه تجهیزات آزمایشگاهی
9 زیستا کشاورزی - سلامت تهران تهران مدیریت و شبکه سازی تولید محصول سالم در کشور
10 سورنا ونچرز بیوتکنولوژی - سلامت , ... تهران تهران پلتفرم تخصصی سرمایه‌گذاری، جذب ایده و تیم‌ها در حوزه سلامت
تعداد در هر صفحه:
10
1 - 10 از 8239