پیمان بخشنده نژاد

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1400/5/6
پیمان بخشنده نژاد
سمت مدیرعامل
موقعیت های شغلی
تعداد موقعیت های کنونی :   1
تعداد موقعیت های به پایان رسیده :   0
موقعیت های کنونی
هیئت مدیره - مدیرعامل
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   1
سامانه طراحی و ساخت تجهیزات پزشکی تنفسی
سرمایه گذاری ها
تعداد سرمایه گذاری های انجام شده :   1
1 سایکلاپس 1399/12/26
تعداد در هر صفحه:
10
1 - 1 از 1