پویا خوشبخت

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1401/4/9
پویا خوشبخت
سرمایه گذاری ها
تعداد سرمایه گذاری های انجام شده :   1
1 ابر پزشکی 2,000,000,000 ریال 1398/1/1
تعداد در هر صفحه:
10
1 - 1 از 1