پویان عطارفرد

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1401/2/27
پویان عطارفرد
سمت مدیرعامل
موقعیت های شغلی
تعداد موقعیت های کنونی :   1
تعداد موقعیت های به پایان رسیده :   0
موقعیت های کنونی
هیئت مدیره - مدیرعامل
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   1
فروش آنلاین نهاده های کشاورزی و پذیرش آگهی کلیه ...