پرهام خلیلی

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1400/1/26
پرهام خلیلی
سمت مدیریت سرمایه گذاری
موقعیت های شغلی
تعداد موقعیت های کنونی :   1
تعداد موقعیت های به پایان رسیده :   0
موقعیت های کنونی
کارمند - مدیریت سرمایه گذاری
تحصیلات
فارغ التحصیل - کارشناسی ارشد
مدیریت مالی