پدرام کریمی

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1400/3/29
پدرام کریمی
بنیان‌گذار 3DFast
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   1
خدمات آنلاین پرینت سه بعدی و فروشگاه محصولات سه ...