پدرام سلطانی

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1401/4/9
پدرام سلطانی
سمت مدیرعامل
موقعیت های شغلی
تعداد موقعیت های کنونی :   2
تعداد موقعیت های به پایان رسیده :   0
موقعیت های کنونی
کارمند - مدیرعامل
هیئت مدیره - مدیرعامل
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   3
هلدینگ فعال در زمینه صادرات و واردات
شتابدهنده مجازی- ارایه دهنده خدمات شتابدهی آنلاین ...
نوبت دهی اینترنتی پزشکان، مشاوره آنلاین و خدمات ...