پارسا جانباز

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1400/1/26
پارسا جانباز
بنیان‌گذار دانرو
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   1
بانک اطلاعات کسب و کارها، رویدادها، تخفیف‌ها و ...