وحید کریمانه

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1400/4/3
وحید کریمانه
سمت مدیرعامل
موقعیت های شغلی
تعداد موقعیت های کنونی :   1
تعداد موقعیت های به پایان رسیده :   0
موقعیت های کنونی
هیئت مدیره - مدیرعامل
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   1
سرویس مشاوره روانشناسی آنلاین
تحصیلات
فارغ التحصیل - کارشناسی
مهندسی نرم افزار