وحید شمس نصرتی

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1400/1/26
وحید شمس نصرتی
سمت مشاور ارشد حقوقی و قراردادها
آدرس ایمیل :
dr_vahid_shams@yahoo.com
توضیحات بیشتر

عضو هیات مدیره کانون کارفرمایان استان گیلان، عضو هیات تشخیص شورای حل اختلاف کارگری و کارفرمایی، مشاور حقوقی بیمارستان میلاد لاهجان، مشاور حقوقی موسسه مهر آیین، کارشناس رسمی بیمه محصولات کشاورزی و ...

موقعیت های شغلی
تعداد موقعیت های کنونی :   1
تعداد موقعیت های به پایان رسیده :   0
موقعیت های کنونی
مشاور - مشاور ارشد حقوقی و قراردادها
1399/7/2