هومن دمیرچی

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1399/4/14
هومن دمیرچی
بنیان‌گذار تپسی
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   1
سامانه هوشمند درخواست تاکسی