نیما کثیری نیا

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1399/4/13
نیما کثیری نیا
سمت مدیر عامل
موقعیت های شغلی
تعداد موقعیت های کنونی :   1
تعداد موقعیت های به پایان رسیده :   0
موقعیت های کنونی
هیئت مدیره - مدیر عامل
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   1
درگاهی بین المللی برای ارائه محصولات و فناوری ها ...