نیما طباطبایی فر

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1400/5/13
نیما طباطبایی فر
سمت طباطبایی فر
موقعیت های شغلی
تعداد موقعیت های کنونی :   1
تعداد موقعیت های به پایان رسیده :   0
موقعیت های کنونی
هیئت مدیره - طباطبایی فر
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   1
سفارش آنلاین صبحانه، فینگرفود و سینی های پذیرایی