نیره اشراقی

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1400/3/29
نیره اشراقی
بنیان‌گذار میوه باکس
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   1
پلتفرم ارائه دهنده پک های ترکیبی میوه و محصولات ...