مینا گل محمدی

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1399/12/7
مینا گل محمدی
سمت مدیرارزیابی
موقعیت های شغلی
تعداد موقعیت های کنونی :   1
تعداد موقعیت های به پایان رسیده :   0
موقعیت های کنونی
کارمند - مدیرارزیابی
تحصیلات
فارغ التحصیل - کارشناسی ارشد
مدیریت کسب و کار