میثم فرجی

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1401/3/1
میثم فرجی
بنیان‌گذار آلورفارم
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   1
سامانه معاملات کشاورزان ایران