میثم علیزاده

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1400/1/26
میثم علیزاده
بنیان‌گذار سبز آلو
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   1
پلتفرم فروش آنلاین میوه و سبزیجات