مهرداد اشتری

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1400/10/29
مهرداد اشتری
سمت مدیرعامل
موقعیت های شغلی
تعداد موقعیت های کنونی :   4
تعداد موقعیت های به پایان رسیده :   0
موقعیت های کنونی
کارمند - مدیرعامل
کارمند - مدیرعامل
کارمند - مدیرعامل
کارمند - مدیرعامل
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   5
پلتفرمی برای انتشار محتوا و آموزش مهاجران
پلتفرمی برای انتشار تجربیات و علاقمندی های روزانه ...
بستری برای معرفی کتاب و انتشار تجربه کتاب دوستان
بستری برای انتشار موسیقی و متن آهنگ
مجله آنلاین مهندسی و تکنولوژی