مهدی مسکین

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1400/1/26
مهدی مسکین
بنیان‌گذار مامان پز
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   1
پلتفرم آنلاین سفارش غذا و محصولات خوراکی خانگی