مهدی زیودار

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1401/2/27
مهدی زیودار
سمت مدیرعامل
موقعیت های شغلی
تعداد موقعیت های کنونی :   1
تعداد موقعیت های به پایان رسیده :   0
موقعیت های کنونی
هیئت مدیره - مدیرعامل
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   3
سرمایه گذاری خطرپذیر برای کسب و کارهای نوپا
سامانه خدمات حمل و نقل مبتنی بر تکنولوژی بلاکچین
سامانه نظرسنجی، مسابقه و پیش بینی