مهدی حقوقی

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1400/1/26
مهدی حقوقی
بنیان‌گذار عمو سبزی فروش
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   1
پلتفرم فروش اینترنتی کالاهای خوراکی