مهدی باریده

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1400/3/28
مهدی باریده
بنیان‌گذار پی پینگ
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   1
راهکار جامع پرداخت کسب و کار ها
تحصیلات
فارغ التحصیل - کارشناسی ارشد
مهندسی مکانیک