مصطفی نقی پورفر

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1400/1/26
مصطفی نقی پورفر
سمت مشاور مدیرعامل
موقعیت های شغلی
تعداد موقعیت های کنونی :   1
تعداد موقعیت های به پایان رسیده :   0
موقعیت های کنونی
کارمند - مشاور مدیرعامل
تحصیلات
فارغ التحصیل - کارشناسی ارشد
مخابرات