مصطفی میرقاسمی

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1399/12/11
مصطفی میرقاسمی
سمت مدیرعامل
موقعیت های شغلی
تعداد موقعیت های کنونی :   2
تعداد موقعیت های به پایان رسیده :   0
موقعیت های کنونی
کارمند - مدیرعامل
هیئت مدیره - مدیرعامل
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   2
پلتفرم ترجمه و صداگذاری ویدئو و فیلم و صوت
پلتفرم آنلاین ترجمه و صداگذاری دوره های آموزشی ...