مصطفی زارع

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1400/3/29
مصطفی زارع
سمت مدیردیجیتال مارکتینگ
موقعیت های شغلی
تعداد موقعیت های کنونی :   1
تعداد موقعیت های به پایان رسیده :   0
موقعیت های کنونی
کارمند - مدیردیجیتال مارکتینگ
تحصیلات
فارغ التحصیل - کارشناسی
مهندسی مکانیک