مسعود نظری منش

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1400/3/29
مسعود نظری منش
سمت مدیرعامل
موقعیت های شغلی
تعداد موقعیت های کنونی :   2
تعداد موقعیت های به پایان رسیده :   0
موقعیت های کنونی
کارمند - مدیرعامل
هیئت مدیره - مدیرعامل
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   2
پلتفرم ارائه محتوای آموزشی به کودک و نوجوان
پلتفرم ارائه خدمات رفاهی به کارکنان شرکت‌های خصوصی