مریم رضایی

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1400/1/26
مریم رضایی
سمت مدیر عامل
موقعیت های شغلی
تعداد موقعیت های کنونی :   1
تعداد موقعیت های به پایان رسیده :   0
موقعیت های کنونی
هیئت مدیره - مدیر عامل
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   1
سامانه جامع رزرو آنلاین آرایشگاه