مرتضی قاسم پور

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1399/4/14
مرتضی قاسم پور
بنیان‌گذار ویزپی
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   1
راهکار خرید کالا از طریق شبکه‌های اجتماعی