محمد مجددی

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1400/3/30
محمد مجددی
سمت مدیرعامل
موقعیت های شغلی
تعداد موقعیت های کنونی :   3
تعداد موقعیت های به پایان رسیده :   0
موقعیت های کنونی
هیئت مدیره - مدیرعامل
هیئت مدیره - مدیرعامل
هیئت مدیره - مدیرعامل
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   3
مرجع اطلاع‌رسانی بلیط چارتر هواپیما
سرویس نمونه گیری در محل و ارسال نمونه خون به آزمای ...
پلتفرم ارتباط با پزشکان به صورت مشاوره آنلاین ...