محمد سعید یگانه نیا

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1400/3/29
محمد سعید یگانه نیا
بنیان‌گذار میهن مارکت
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   1
پلتفرم مقایسه قیمت کالاها و فروشندگان عادی و فروشگ ...