محمد ریحانی

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1401/4/9
محمد ریحانی
سمت مدیرعامل
موقعیت های شغلی
تعداد موقعیت های کنونی :   2
تعداد موقعیت های به پایان رسیده :   0
موقعیت های کنونی
کارمند - مدیرعامل
کارمند - مدیرعامل
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   1
اپلیکیشن ارائه دهنده خدمات تبلیغاتی و اطلاع رسانی ...