محمد رشیدی

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1400/1/26
محمد رشیدی
سمت مدیرعامل
موقعیت های شغلی
تعداد موقعیت های کنونی :   3
تعداد موقعیت های به پایان رسیده :   0
موقعیت های کنونی
هیئت مدیره - مدیرعامل
هیئت مدیره - مدیرعامل
هیئت مدیره - مدیرعامل
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   2
مجموعه بیوگرافی، آثار، عکس‌ها و اخبار مرتبط با ...
وب‌سایت آموزش آنلاین که به صورت بستر آموزشی عمل ...