محمدتقی کریمی

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1400/1/25
محمدتقی کریمی
سمت مدیرعامل
موقعیت های شغلی
تعداد موقعیت های کنونی :   2
تعداد موقعیت های به پایان رسیده :   0
موقعیت های کنونی
هیئت مدیره - مدیرعامل
هیئت مدیره - مدیرعامل
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   2
اپلیکیشن شخصی سازی و ویرایش تصویر
سامانه آموزش، اطلاع رسانی و فرهنگ سازی در زمینه ...