محمدامین قهرمانی

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1400/3/29
محمدامین قهرمانی
بنیان‌گذار ماهی جزیره
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   1
فروشگاه اینترنتی محصولات دریایی
تحصیلات
دانشجو - کارشناسی
طراحی صنعتی