محسن غلامی

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1400/3/30
محسن غلامی
سمت مدیرعامل
موقعیت های شغلی
تعداد موقعیت های کنونی :   4
تعداد موقعیت های به پایان رسیده :   0
موقعیت های کنونی
کارمند - مدیرعامل
کارمند - مدیرعامل
کارمند - مدیرعامل
هیئت مدیره - مدیرعامل
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   4
سرویس درج و نشر تبلیغات آنلاین
پلتفرم درخواست خدمات عمومی و تخصصی
پلتفرم خرید آنلاین نان و شیرینی
سامانه فروش اینترنتی نان داغ و شیرینی