ماندانا ابوالفتحی

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1399/4/14
ماندانا ابوالفتحی
بنیان‌گذار جیبی‌مو
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   1
کیف پول الکترونیکی بر پایه شبکه اجتماعی