فواد عبداللهی

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1400/1/26
فواد عبداللهی
سمت مدیرعامل
موقعیت های شغلی
تعداد موقعیت های کنونی :   3
تعداد موقعیت های به پایان رسیده :   0
موقعیت های کنونی
هیئت مدیره - مدیرعامل
هیئت مدیره - مدیرعامل
هیئت مدیره - مدیرعامل
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   3
سامانه ایجاد امنیت در مبادلات آنلاین با حفظ حریم ...
سامانه ارائه پیشنهادها و تخفیف های آنلاین فروشگاه ...
سامانه اشتراک گذاری و افزودن متا محتوا برای ویدئوه ...