فرشاد حسن زاده

مشخصات عمومی فرد
بروزرسانی   1401/4/9
فرشاد حسن زاده
سمت مدیرعامل
موقعیت های شغلی
تعداد موقعیت های کنونی :   1
تعداد موقعیت های به پایان رسیده :   0
موقعیت های کنونی
هیئت مدیره - مدیرعامل
بنیان‌گذاری‌ ها
تعداد بنیان‌گذاری‌ ها :   2
پلتفرم خدمات حقوقی آنلاین برای کسب و کار ها
پلتفرم تعاملی مدیریت یادگیری